M-16854

Wooden + Glass mirror frame,

Diametro: 90 cm.